Anti-Spam en Privacyverklaring

E-mailstation staat geen enkele vorm van ongevraagde bulk e-mail of ongevraagde commerciėle e-mail (ook wel SPAM genoemd) direct of indirect via de e-mail marketingpakketten toe. E-mailstation doet er alles aan de privacy van u en uw relaties te waarborgen en neemt alle nodige maatregelen om dit te bewerkstelligen.


Anti-Spam beleid

Herzien in 2013

E-mailstation en haar samenwerkende e-mail marketing service providers zijn zich volledig bewust van hun verantwoordelijkheid voor goed gebruik van het verzenden van grote hoeveelheden e-mails. E-mailstation staat dan ook geen enkele vorm van ongevraagde bulk e-mail of ongevraagde commerciėle e-mail (ook wel SPAM genoemd) toe aan zijn klanten. Ongeacht of dit afkomstig is van klanten, klanten van klanten, of van klanten die diensten verlenen die spammers in staat stelt ongevraagde email te versturen.

Uitgangspunten Anti-Spam beleid
Een belangrijk uitgangspunt voor het Anti Spam Beleid van E-mailstation is de Telecommucatie-wet en de Code Verspreiding Reclame via E-mail die de Stichting Reclame Code heeft opgesteld voor de branche. In deze code worden extra regels beschreven die in de wetgeving niet zijn geregeld, maar die in de praktijk zeer wenselijk zijn. Voor de details, klik hier»

Toezicht naleving Anti-Spam beleid
E-mailstation en haar e-mail service providers zien toe op eventueel SPAM-misbruik door haar abonnees door middel van:
  • het monitoren van alle grote lijsten die geļmporteerd worden en alle e-mailings die verzonden worden naar grote maillijsten.
  • tevens worden ook de onderwerpen van grotere e-mailings gecontroleerd op misleidende onderwerpen, lijnen of illegale informatie.
  • als een gebruiker verdacht wordt van het versturen van SPAM dan reserveert de e-mail service provider het recht om de verzending te staken en/of het abonnement op te zeggen.
  • op het moment dat u e-mailadressen importeert, moet u expliciet aangegeven dat de lijst bestaat uit 100% opt-in e-mailadressen. Wij reserveren het recht om hiervoor het bewijs te vragen en bij verzuim uw abonnement op te zeggen.
  • de verplichte uitschrijfmogelijkheid wordt automatisch toegevoegd onder elke verzonden e-mailing. Elke poging tot het uitschakelen van deze link, zal direct resulteren tot het opzeggen van het abonnement.
Als u zelf merkt dat u SPAM ontvangt van een van onze abonnees, breng ons dan op de hoogte per e-mail.
 

Privacyverklaring
Opgesteld op 25 mei 2018

Persoonsgegevens die wij verwerken
E-mailstation verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
- Voor- en achternaam
- Geslacht
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- IP-adres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Gegevens over uw activiteiten op onze website
- Internetbrowser en apparaat type

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@e-mailstation.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
E-mailstation verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken
- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- E-mailstation verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming
E-mailstation neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van E-mailstation) tussen zit. E-mailstation gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:
- E-mail marketingsysteem MailMolen²
- E-mail marketing automation systeem Millman+

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
E-mailstation bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, met een maximum van 30 jaar voor alle persoonsgegevens om zaken te kunnen doen.
Delen van persoonsgegevens met derden
E-mailstation verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

Cookies of vergelijkbare technieken die wij gebruiken
E-mailstation gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van uw computer, tablet of smartphone. E-mailstation gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door E-mailstation en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@e-mailstation.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
E-mailstation neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@e-mailstation.nl

E-mailstation kan deze privacy policy te allen tijde wijzigen.
Wij zullen op deze pagina altijd de meest recente versie tonen.


Xmanager »

« Xmanager Parse Error »

Xmanager encountered the following error while attempting to parse the requested resource:
« PHP Parse Error »
 
PHP error debug
  Error: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /var/data/httpd/www.emailstation.nl/htdocs/index.php:419) 
  Error type/ Nr.: Warning - 2 
  File: /var/data/httpd/www.emailstation.nl/htdocs/index.php 
  Line: 404 
  Line 404 source: header($header);  
 
Parser timing
  MySQL: 0.0162 s s(20 Requests)
  PHP: 0.0106 s s 
  Total: 0.0268 s s